Enabling the shift

Accelerate your business by connecting and engaging your audience and employees with sustainability data, insights and actions. Agera för
klimatet


Våra lösningar ↓

Deedsters vision är att möjliggöra skiftet till en hållbar värld genom att engagera miljontals människor i klimatet. Vi har två produktlösningar som finns för att uppfylla den visionen på olika sätt:  Deedster

Retail

Vår SaaS lösning för banker och finansiella institutioner som integreras i existerande plattformer. Deedster Retail lägger till klimatmedvetenhet och engagemang till finansiella tjänster.  

→ Gamifierad plattform för klimatengagemang
Klimatkalkylator
→ Embedded finance / API lösning

READ MORE


Deedster

at Work

Vår gamifierade klimatapp som designats för att engagera och utbilda anställda och andra intressenter i klimat och hållbarhet.

Gamifierad klimatengagemang med ditt team
→ Integrera med Net Zero program  
Mät och rapportera Scope 3 utsläpp


READ MORE

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Branschledare i klimatomställningen


För hållbara företag och progressiva banker

Klimatförändringar är utan tvekan en av vår tids största utmaning. 

Det offentliga samtalet kring klimat- och hållbarhetsfrågor domineras av vem som bär störst ansvar, vems fel det är och vem som ska lösa klimatkrisen.  

På Deedster, håller vi med om att frågan är komplex och att det inte finns endast en lösning på problemet. Däremot tror vi på individens makt och att förändring måste börja där du är just nu. 

Oavsett om du är en beslutsfattare, ett företag, en finansiell institution eller individ har vi de tekniska lösningarna som gör att du kan börja din resa redan idag och stå upp för klimatet i omställningen. Vi är här för att guida dig från start till mål, och hejar på dig hela vägen. 


Kontakta oss!


Image

  Claudia Dietschi på Contovista

  Contovista är det marknadsledande PFM bolaget i Schweiz. De såg hållbarhet som en självklar del i sina framtida lösningar för den finansiella marknaden, och valde därför Deedster som partner.

  "Vi letade efter den bästa partnern i världen som kunde berika transaktioner med klimatdata och koldioxidutsläpp för den schweiziska marknaden och hittade Deedster. Vi älskar att Deedster, inte bara ökar klimatmedvetenheten med den bästa (och nationella) klimatdatan som finns tillgänglig men också engagerar användare att agera för klimatet. Inom loppet av ett år, lanserade vi en gemensam produkt och har satt en spännande plan för framtiden!".

  Claudia Dietschi, Head of Sales & Customer Success, Contovista


   Anna på Essity

   Essity ville ha ett roligt och engagerande sätt att kommunicera sin hållbarhetsstrategi till sina anställda och började samarbeta med Deedster.

   ""Att arbeta med Deedster har varit enkelt och mycket givande. Vi på TENA brinner för hållbarhet, att ta hand om planeten och att hitta hållbara sätt att göra det på, steg för steg. Deedsterutmaningen gav våra interna kollegor en möjlighet att fördjupa sig i ämnet och förstå både vår strategi och hur de enkelt kan göra förändringar utan att offra hela sitt liv men verkligen finna hållbar vanor som känns bra att göra varje dag."

   "Att arbeta med Deedster har varit enkelt och mycket givande."

   —Anna, Global Communication, Essity


    Carolina på Qliro

    Qliro valde ett samarbete med Deedster för att engagera sina kunder inom hållbarhet. Med Livsstilsprofilen kan Qliros kunder koppla ihop sina transaktioner och få sitt klimatavtryck automatiskt beräknat utifrån aktuell klimatdata - direkt i Qliros app.

    "Deedster, ett data-drivet bolag som oss är den perefekta partnern. Vi vet alla att vi måste anpassa vårt beteende och vi tror på Deedsters sätt - informera och inspirera människor att agera. Om vi kan öka klimatmedvetenheten hos våra kunder tillsammans med Deedster och få dem att konsumera mer hållbart så tar vi ett steg i rätt riktning."

    "Många konsumenter vill agera hållbart och vi har insett att de vill ha vägledning"

    - Carolina, former CEO Qliro


     Anna på Astra Zeneca

     AstraZeneca har som mål att eliminera koldioxidutsläppen i sin verksamhet till 2025 och att vara koldioxidnegativ genom hela sin värdekedja till 2030. För det krävs en ökad klimatmedvetenhet bland sina anställda, därför valde AstraZeneca ett samarbete med Deedster.

     "Vi valde att arbeta med Deedster eftersom deras verktyg ger information och vägledning om hur vi kan påverka klimatet och leva mer hållbart, både på en personlig och en arbetsrelaterad nivå. Det ökar medvetenheten på ett roligt och engagerande sätt och uppmuntrar nya, hållbara vanor. Feedback från deltagarna var mycket positiv, och vi hoppas att det kommer att leda till långsiktiga förändringar i både tanke och handling.”

     "Feedback från deltagarna var mycket positiv, och vi hoppas att det kommer att leda till långsiktiga förändringar i både tanke och handling.”

     - Anna, Global Study Manager, Astra Zeneca


      Philip på If Insurance

      Ifs ambition är att vara det mest pålitliga försäkringsbolaget och att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför påbörjades arbetet med Deedster, med målet att låta medarbetare lära sig mer om klimatet, Ifs hållbarhetsarbete och inspirera dem till nya vanor som kan minska deras klimatpåverkan.

      “Vi tittade på olika möjligheter att på ett roligt och inspirerande sätt involvera våra medarbetare i vårt hållbarhetsarbete. Deedsters lösning passade oss som hand i handsken – en fin kombination av nytta och nöje. Medarbetarnas kunskap om hållbarhet generellt och kännedom om If:s hållbarhetsarbete har ökat markant. Det är också väldigt roligt att se att många medarbetare kommer fortsätta sina hållbarhetsresor även efter att utmaningen är genomförd. Väldigt trevligt och professionellt samarbete. Deedster har verkligen levererat.”

      Deedsters lösning passade oss som hand i handsken – en fin kombination av nytta och nöje.

      —Philip Thörn, Head of Sustainability, If Insurance


      Ett datadrivet företag

      Forskning och vetenskap ligger till grund för alla Deedsters produkter och tjänster. För oss är det självklart att vår klimatplattform är förankrad i de senaste rönen och klimatdata, men vi berättar gärna mer.  


      Mäta: Klimatkalkylator

      Våra klimatberäkningar baseras på nationell data eftersom koldioxidutsläppen från en viss aktivitet varierar kraftigt mellan olika länder. Vi använder även maskininlärning, smarta funktion, livstilsdata och mer än 90 datapunkter i vår metod för att beräkna ett korrekt klimatavtryck.
      Förklara: Kurerat innehåll
      Allt vårt innehåll kommer från internationella vetenskapliga källor och rapporter. Våra quiz och Deeds skrivs av innehållsskapare som följer de senaste utvecklingarna inom klimatvetenskapen och gör dem lättförståeliga. Varje år genomför vi en grundlig genomgång av innehållet för att säkerställa att det är uppdaterat och relevant.
      Reducera: Gamifiering och Nudging
      Gamifiering handlar om att använda element från spelvärlden som poäng och belöningssystem som en teknik för att engagera och motivera människor, även utanför en typisk spelmiljö. På Deedster använder vi gamifiering eftersom det är en effektiv och vetenskapligt bevisad metod att förstärka positivt beteende och främja beteendeförändring. 
      Partners & samarbeten
      Vi samarbetar med globala dataleverantörer, forskare och pionjärer inom klimatfrågan.
      Hör av dig.
      Vi hjälper gärna din
      organisation!