FAQ

De stora frågornaOm Deedster

Klimatförändringarna är vår tids största ödesutmaning. Över 80% av ungdomar oroar sig för klimatet, med all rätt.

Vi blir allt fler som inser att om vi ska stoppa klimatförändringarna krävs det förändringar som påverkar alla delar av våra liv. Tillsammans ställer individer, organisationer, företag och beslutsfattare om för att nå Parisavtalet och dess mål.

Omställningen måste dock gå snabbare, och vi som individer har makt både som konsumenter och medborgare. Vi gör många val varje dag kring vad och hur vi konsumerar, och vad vi väljer att fokusera på.

Både passiva och aktiva val påverkar vårt klimatavtryck och vår planet, och det är allt annat än lätt att ställa om till en mer hållbar livsstil och ändra på gamla ingrodda vanor. Men det är verkligen inte omöjligt. Med nya lärdomar, insikter och agerande för klimatet, kombinerat med lite gamifiering, kan vi göra det tillsammans. 

Världen behöver fler som agerar för klimatet - så vi bestämde oss för att göra det roligt och enkelt! 

Deedster fokuserar på hur vi som individer kan agera för klimatet, så varje handling ska inte kännas för stor eller ta för mycket tid. Därför kallar vi dem mikro-uppdrag, eller deeds, som bidrar till en mer hållbar värld. Deedster är fullt av deeds och människor som gör dem. Som du säkert förstått vid det här laget är det ett härligt ställe att hänga på! 

Forskningen är tydlig - vi behöver alla göra allt vi kan för att bromsa klimatförändringarna. Det inkluderar politiker, företag och organisationer, men också oss individer. Vi kan göra skillnad både som medborgare och som konsumenter.

Det finns små och stora saker du kan göra för att åstadkomma förändring. Vissa handlingar har en liten påverkan, andra har en stor. Det finns även kortsiktigt och långsiktigt agerande.

Vissa handlingar har en direkt påverkan på ditt klimatavtryck, medan andra har en mer indirekt påverkan. Hos oss på Deedster får du konkreta exempel på dessa - välj vilken nivå som passar dig i appen.

Det spelar roll vad vi gör, var och en av oss. Vi behöver kombinera alla våra ansträngningar, idéer och energi för att lösa klimatfrågan. Börja där du kan och där det känns vettigt för dig.

Gör dina livsstilsändringar och klimatåtgärder enkla och roliga – då är det mer sannolikt att du håller fast vid dem. Vi vet att vi kan skapa ett bra liv för alla, och chanserna är goda att det blir ännu bättre än det är idag! 

På Deedster tror vi att små handlingar som görs av många kan förändra världen. Men hur? Låt oss berätta om våra två tjänster. 

Den första är Deedster Retail, en SaaS-tjänst (Software as a Service) där vår gamifierade lösning för klimatåtgärder är integrerad i er egna plattform. Det är ett kraftfullt verktyg för att agera gentemot era kunder och främja ert hållbarhetsarbete. Läs mer om hur Deedster Retail kan engagera era kunder genom att följa länken eller skicka gärna ett mejl!

Vi erbjuder även företagsutmaningar som en typ av stegräknartävling för klimatet, där era medarbetare tävlar i lag om att göra flest hållbara deeds. Tillsammans gör lagen massa klimatvänliga handlingar under några veckors tid. Läs mer om hur du får dina medarbetare att engagera sig genom Deedster at Work eller skicka gärna ett mejl!

Klimatberäkningar och innehåll

Vi älskar vetenskap och forskning! All fakta du ser i appen är baserad på vetenskapliga och officiella rapporter sammanställda av experter. Samtidigt är klimat och hållbarhet otroligt komplexa forskningsområden, och vi arbetar ständigt med att hålla oss uppdaterade i den senaste utvecklingen. Vi har tagit fram innehåll i samarbete med vår partner WWF, och jobbar hårt för att ge våra användare en rolig och lärorik upplevelse. 

Tveka inte att höra av dig till support@deedster.com om du har några frågor angående innehållet i appen. support@deedster.com if you have any questions about the content in the app. 

Självklart kan du det! Finjustera ditt avtryck genom att trycka på någon av kategori-ikonerna som du hittar på sidan för ditt klimatavtryck. Där kan du mata in mer information för alla kategorierna och på så sätt ta fram ett mer exakt klimatavtryck. Du kan till exempel specificera hur mycket du äter av olika livsmedel, hur mycket av det du köper som är second hand, och mycket mer. 

Vi frågar dig om din konsumtion och livsstil utifrån fem kategorier: matvanor, hemmet, pendling, resor och shopping.

Utifrån dina svar räknar vi ut hur mycket växthusgasutsläpp din livsstil orsakar varje år, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO₂e). 

Offentlig konsumtion som finansieras genom skatteintäkter (som skolor, sjukhus och vägar) räknas inte med i ditt personliga klimatavtryck. Men kom ihåg: även om vi inte kan påverka denna typ av konsumtion genom våra egna konsumtionsmönster kan vi påverka våra politiker, bilda opinion och sprida kunskap och engagemang. 

För att beräkna ditt klimatavtryck arbetar vi med forskning, modeller och data från externa hållbarhetskonsulter och experter.

Vi vill att beräkningen av ditt fotavtryck ska ge dig insikter i vilka delar av din livsstil som leder till störst utsläpp, samtidigt som kalkylatorn ska vara snabb och smidig att navigera.

Det är just därför den första beräkningen av ditt klimatavtryck gör vissa antaganden baserat på genomsnittliga siffror, som du sedan kan finjustera för varje kategori för att få ett mer exakt avtryck.  

Vi gör beräkningarna utifrån ett livscykelperspektiv, där vi inkluderar utsläppen från alla delar av en produkts livscykel: från produktion till återvinning eller förbränning. Vill du veta mer? Kolla in Deedsters klimatberäkningar och metodologi.

Det är viktigt för oss att du kan lita på beräkningen, men det är många parametrar inblandade och ibland dyker en bugg upp. Hör därför gärna av dig om det uppstår några konstigheter i din beräkning. 

Det är ett gemensamt mått som inkluderar alla växthusgaser som bidrar till ditt klimatavtryck. Fossil förbränning leder främst till koldioxidutsläpp, men det finns även andra växthusgaser. Till exempel metan, en växthusgas med kraftig verkan som bland annat kor producerar mycket av.

Metangas är mindre långlivad än koldioxid, men den har en växthuseffekt som är omkring 30 gånger högre. Därför utvecklades koldioxidekvivalenter (CO₂e) som ett gemensamt mått för att inkludera alla typer av växthusgaser. 

There’s both good news and bad news in estimating what a sustainable carbon footprint level per person and year would be.  

Let’s start with the bad news: Unfortunately, there’s no universally agreed upon number here. This is due to several reasons, such as the uncertainties in predicting future pathways, whether it’s the footprint by 2030 or 2050, or whether it’s in line with the 1.5°C or 2°C temperature goal of the Paris Agreement.  

Time for the good news! There’s plenty of studies out there that have done some estimations. The sustainable level we use in the app is the global per capita carbon footprint needed by 2050 to align with the 1.5°C goal of the Paris Agreement. So, how did we end up with 1 tonne CO2e per person and year then? It’s an estimation based on several public and academic sources that estimate the sustainable footprint to be anything from 1 tonne CO2e and 1.1 tonnes CO2e to “as far below 2 tonnes CO2e as possible” and even 0.7 tonnes CO2e

Dataskydd och integritet

In the Deedster Public app, you just need a name; there is no need to create an account with your email. When using Deedster with a company license, you need to register an email address with us to enter a challenge that’s unique to your company.

Ditt lag kan ta del av hur många deeds du har gjort, hur mycket CO₂e du sparat och eventuellt hur många impact points du samlat ihop. Ditt klimatavtryck kommer inte att delas med någon annan i appen eller med en tredje part.

När du registrerar dig i appen går du med på att vi delar ditt namn och din mejl med din arbetsgivare i enlighet med våra användarvillkor. Då vet projektledarna på ditt företag vilka som har kunnat registrera sig och vilka som kanske behöver lite hjälp. 

What we won’t share with your employer, though, is your carbon footprint. This is because we think it’s essential that you as a user feel that your personal data is safe with us. Instead, we aggregate footprint data when it’s shared with your employer.  

Kul att du frågar! Här är Deedsters användarvillkor.

Ja det har vi! Du hittar den här:Deedsters sårbarhetspolicy.

Deedster för dina medarbetare och kunder

Självklart! Deedster Retail är vår tjänst för att engagera kunder och bygga långsiktiga kundrelationer. Vi har redan engagerat kunder inom banker och andra finansiella institutioner, bland annat med SEB Baltics som lanserade sin app "MyFootprint" i december 2021.

Genom sin självständiga white label-app skapar SEB Baltics långsiktigt klimatengagemang med sina kunder och stödjer dem i omställningen till mer hållbara vanor. Kolla in Deedsters och SEBs presskonferens eller läs SEBs fallstudie om du vill veta mer.

Och tveka inte att kontakta oss för mer spännande information!

Deedster Retail är en av våra tjänster för banker och finansiella institutioner som vill engagera sina kunder, bygga kundrelationer, uppmuntra till mer hållbart beteende och sätta privatekonomin i en miljökontext. 

Med vår transaktionsbaserade klimatkalkylator kan era kunder koppla in sina betalningstransaktioner och automatiskt beräkna sitt fotavtryck baserat på den senaste klimatdatan. 

Så istället för att endast beräkna avtrycket utifrån historisk data kan vår klimatkalkylator beräkna ditt avtryck baserat på dina konsumtionsval idag och imorgon, för det är hur du väljer att agera idag som spelar roll. 

Kontakta oss gärna för mer information, eftersom implementationen påverkas av arbetets omfattning och hur just er organisation ser ut.

Vår gamifierade lösning integreras enkelt i er plattform och beräknar automatiskt klimatpåverkan av varje transaktion.

Vår lösning är engagerande och rolig, inte minst i samband med våra insiktsfulla quiz. Genom dessa, och baserat på sin egna livsstil, får kunderna förslag på hur de kan agera mer miljövänligt och etablera grönare vanor i sin vardag. Är du nyfiken och vill veta mer, kolla in Deedster Retail.

Ja, Deedster at Work är skräddarsytt för att bygga lagkänsla och engagera dina medarbetare. Det gör vi genom spännande företagsutmaningar som kan anpassas till alla typer av team eller organisationer, för att öka klimatmedvetenhet och inspirera till grönare vanor.

Dessutom kan ni satsa på långsiktigt engagemang, som sträcker sig över flera år, med Deedster Sustainability Program. För mer information, se Deedster at Work.

 • I vår lösning för medarbetarengagemang kan du beräkna ditt klimatavtryck genom att svara på frågor om din livsstil, och sedan få förslag på grönare vanor som minskar din klimatpåverkan.
 • Vi erbjuder också skräddarsydda frågesporter baserade på den senaste klimatforskningen, med företagsspecifika insikter, som kan utbilda hela din organisation. Just nu har vi appen på 18 språk!
 • Och som grädde på moset gör vi det hela lite roligare med gamifiering!

Absolut! Ladda gärna ner Deedster appen och testa den med dina vänner. Hör av dig om du har frågor eller vill göra liknande utmaningar i ditt team.

Deedster Retail och White Label-tjänster

Om du använder en app som distribuerats av någon annan än Deedster ska du först och främst vända dig till deras kundsupport. Om du fortfarande har frågor efter det kan du alltid kontakta support@deedster.com, vi hjälper dig gärna!

Om du använder en tjänst hos någon annan än Deedster, bör du först vända dig till deras FAQ och support. Men känner dig fortfarande vilsen efter det, tveka aldrig att kontakta support@deedster.com, så hjälper vi dig gärna!

Deedster Sustainability Program/Deedster at Work

Vårt uppdrag är att få alla att göra något för klimatet varje dag. Och nu har din arbetsplats plockat upp stafettpinnen!

Så utmana dig själv och dina kollegor att agera för klimatet och tävla tillsammans Deedster-appen. Tänk bara hur snabbt ni kan gå över till en mer hållbar livsstil när ni gör det tillsammans!

Och varför inte bevisa för dina kollegor vem som är störst, bäst och vackrast när ni ändå håller på?  

Så hitta din kämparanda och gör upp med dina kollegor om vem som kan göra flest klimatsmarta deeds!

I Deedster-appen tar vi med dig på en hållbarhetsresa på tre nivåer: Medvetenhet, Kunskap och Handling. 

 1. Medvetenhet – Klimatkalkylatorn 

Du börjar med att svara på frågor om din konsumtion, och baserat på dina svar får du en beräkning av ditt klimatavtryck. Genom att öka vår medvetenhet kring hur vår klimatpåverkan ser ut kan vi ta de första stegen mot att förbättra den! 

 1. Kunskap – Frågesporten  

När avtrycket är beräknat är det dags att bege sig till utmaningsvyn och påbörja själva utmaningen. Varje utmaning består av flera stationer, och ditt jobb är att hoppa från station till station och svara på klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor. Kunskap är makt, inte sant? 

 1. Handling - Deedsen 

Nu har du både klimatmedvetenhet och kunskap, allt som återstår är att göra något åt saken! Och när du har svarat på quiz-frågorna i en station får du chansen att göra just det. Baserat på dina svar om din livsstil från klimatkalkylatorn ger vi dig förslag på ett urval av deeds, allt du behöver göra att spara dem, gå till deeds-vyn och börja deeda! Vi lovar att du kommer hitta deeds som både är roliga och sparar CO₂e!

Oavsett om du går med via en företagsspecifik hemsida eller via ett e-postutskick gäller dessa fem enkla steg för att börja använda Deedster-appen: 

 1. Download the Deedster app for iPhone or Android.
 1. Open the app and join the challenge with your invitation code.
 1. Register with your work email and get a link to sign in instantly!
 1. Answer questions about your lifestyle to calculate your carbon footprint.
 1. Head to the Challenges tab to do quizzes and unlock Deeds to complete!

Helt klart den viktigaste frågan hittills, eller hur? Det finns flera sätt att få poäng och vinna i Deedster-appen: 

 1. Deeds 

Det vanligaste sättet att vinna i Deedster-appen baseras på det genomsnittliga antal deeds som ditt lag har genomfört. Att vinna blir inte enklare än så här - det är bara att köra på och göra så många deeds du kan. Och här är ett hett tips: du kan spara vissa deeds som vanor, så du kan göra dem varje dag!  

 1. CO₂e-besparing

Ett annat sätt man kan vinna en utmaning är att vara det team som sparar mest CO₂e. Här gäller det att satsa på lite mer storslagna handlingar (tips: håll utkik efter deeds som att byta till grön el och hållbart pensionssparande om du vill vinna i CO₂e-besparing).

 1. Impact points 

Det senaste tillskottet till hur man kan vinna i Deedster-appen, och kanske det mest komplicerade, är impact points. Vi vet att det finns andra sätt att göra planeten till en bättre plats än att spara CO₂e, så vi introducerar impact points som ett nästa steg i en Deedster-utmaning.

Det är ett poängsystem vi uppfunnit själva, som ger poäng efter hur stor inverkan det har på andra aspekter av hållbarhet, som biologisk mångfald och vatten, men även påverkan på andra människor. Och självklart ökar även CO₂e-besparingen en deeds impact points.

Support

Vi jobbar ständigt med att göra vår app och service bättre, därför uppskattar vi verkligen din feedback. Det kan handla om allt från funktioner som inte fungerar alls, som inte fungerar så bra, som fungerar fantastiskt, eller bara glada tillrop och roliga idéer. Vi gillar verkligen att snacka om Deedster... Det lättaste sättet att komma i kontakt med oss är att mejla vår support på support@deedster.com.

Deedster appen

Keen to give Deedster app a go? Just follow this link from your phone to try the app out!

Please check out our release notes


Can't find what you're looking for?

Contact Us