Kan vi engagera våra kunder med Deedster?

Självklart! Deedster Retail är vår tjänst för att engagera kunder och bygga långsiktiga kundrelationer. Vi har redan engagerat kunder inom banker och andra finansiella institutioner, bland annat med SEB Baltics som lanserade sin app "MyFootprint" i december 2021.

Genom sin självständiga white label-app skapar SEB Baltics långsiktigt klimatengagemang med sina kunder och stödjer dem i omställningen till mer hållbara vanor. Kolla in Deedsters och SEBs presskonferens eller läs SEBs fallstudie om du vill veta mer.

Och tveka inte att kontakta oss för mer spännande information!