Vad är Deedster Retail och hur lång tid tar det att implementera? 

Deedster Retail är en av våra tjänster för banker och finansiella institutioner som vill engagera sina kunder, bygga kundrelationer, uppmuntra till mer hållbart beteende och sätta privatekonomin i en miljökontext. 

Med vår transaktionsbaserade klimatkalkylator kan era kunder koppla in sina betalningstransaktioner och automatiskt beräkna sitt fotavtryck baserat på den senaste klimatdatan. 

Så istället för att endast beräkna avtrycket utifrån historisk data kan vår klimatkalkylator beräkna ditt avtryck baserat på dina konsumtionsval idag och imorgon, för det är hur du väljer att agera idag som spelar roll. 

Kontakta oss gärna för mer information, eftersom implementationen påverkas av arbetets omfattning och hur just er organisation ser ut.