Vad gör er lösning för medarbetarengagemang unik på marknaden?

  • I vår lösning för medarbetarengagemang kan du beräkna ditt klimatavtryck genom att svara på frågor om din livsstil, och sedan få förslag på grönare vanor som minskar din klimatpåverkan.
  • Vi erbjuder också skräddarsydda frågesporter baserade på den senaste klimatforskningen, med företagsspecifika insikter, som kan utbilda hela din organisation. Just nu har vi appen på 18 språk!
  • Och som grädde på moset gör vi det hela lite roligare med gamifiering!