Vad handlar Deedster om egentligen? 

Klimatförändringarna är vår tids största ödesutmaning. Över 80% av ungdomar oroar sig för klimatet, med all rätt.

Vi blir allt fler som inser att om vi ska stoppa klimatförändringarna krävs det förändringar som påverkar alla delar av våra liv. Tillsammans ställer individer, organisationer, företag och beslutsfattare om för att nå Parisavtalet och dess mål.

Omställningen måste dock gå snabbare, och vi som individer har makt både som konsumenter och medborgare. Vi gör många val varje dag kring vad och hur vi konsumerar, och vad vi väljer att fokusera på.

Både passiva och aktiva val påverkar vårt klimatavtryck och vår planet, och det är allt annat än lätt att ställa om till en mer hållbar livsstil och ändra på gamla ingrodda vanor. Men det är verkligen inte omöjligt. Med nya lärdomar, insikter och agerande för klimatet, kombinerat med lite gamifiering, kan vi göra det tillsammans. 

Världen behöver fler som agerar för klimatet - så vi bestämde oss för att göra det roligt och enkelt!