Earth Hour lockar kommuninvånare att tävla för klimatet