WWF uppmanar: Agera för klimatet, naturen och arterna under Earth Hour