Beteendelabbet och Deedster inleder samarbete

PRESSRELEASE
12.12.18

Deedster inleder ett samarbete med Beteendebyrån Beteendelabbet för att bli världsledande på att skapa hållbara vanor.

Genom klimatsmarta utmaningar och frågor triggar Deedster dig att på ett roligt sätt leva mer hållbart och skapa vanor för att minska ditt koldioxidavtryck. Men att få folk att ändra sin livsstil, vanor och fullfölja sina mål är en komplex process. Det räcker sällan med enbart kunskap för att förändra en livsstil. Därför har Deedster anlitat Beteendelabbet som bistår med kompetens inom såväl psykologi som beteendeekonomi. Genom att förstå mänskligt beteende kan produkten utvecklas därefter och göra det lättare för användarna att göra klimatsmarta mikro-uppdrag, så kallade deeds.

“Eftersom vårt mål är att hjälpa människor att själva ta de beslut som krävs för att leva ett mer klimatsmart liv, så ser vi en stor fördel i att nu få komplettera vårt team med Beteendelabbets kompetenser om det mänskliga beslutsfattandet. Kan vi integrera den kunskapen i vårt område så kommer vi på ett mer effektivt sätt, att kunna uppnå beteendeförändringar hos många människor, som i sin tur kommer ge stor positiv klimatpåverkan”, säger Monika Martinsson, Deedster.

“För att skapa en mer hållbar utveckling behöver vi förändra beteenden, och för att förändra beteenden behöver det vara belönande och lätt att göra rätt. Deedster är en tjänst som fokuserar på hållbar konsumtion och har potential att utvecklas ännu mer i just denna riktning, att göra klimatsmart beteende till dagliga vanor. Detta i kombination med att vi delar samma värderingar gör vårt framtida samarbete extra roligt”, säger Samuel Salzer, Beteendestrateg på Beteendelabbet.

 

Beteendelabbet – designar framtidens beteenden
Beteendelabbet är Sveriges första beteendebyrå och kombinerar kompetens inom psykologi, beteendeekonomi och tjänstedesign. Tillsammans med sina kunder skapar de produkter, tjänster och platser för framtiden. Lösningar med fokus på att uppnå affärsnytta med positiv förändring för både planeten och individen.

Deedster – Gör det både enkelt och roligt att vara klimatsmart
Deedster är företaget som vill stoppa klimatförändringarna och konsumtionens negativa inverkan på planeten. Detta gör de genom att göra det enkelt för alla att skapa en klimatsmart och hållbar livsstil.

På bilden, från vänster till höger: Samuel Salzer & Linda Lindström från Beteendelabbet, Agnes Rembe & Monika Martinsson från Deedster

Share this Post