Vad är och vad är inte en del av klimatavtrycket? 

Vi frågar dig om din konsumtion och livsstil utifrån fem kategorier: matvanor, hemmet, pendling, resor och shopping.

Utifrån dina svar räknar vi ut hur mycket växthusgasutsläpp din livsstil orsakar varje år, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO₂e). 

Offentlig konsumtion som finansieras genom skatteintäkter (som skolor, sjukhus och vägar) räknas inte med i ditt personliga klimatavtryck. Men kom ihåg: även om vi inte kan påverka denna typ av konsumtion genom våra egna konsumtionsmönster kan vi påverka våra politiker, bilda opinion och sprida kunskap och engagemang.